การตลาด

แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง “การลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง”

แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง "การลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง" โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ชมคลิป)