Breaking ข่าว ข่าวภาคเหนือ

เปิดเวที ค.3 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปชช.เข้าร่วมคับคั่ง

 

เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน คุมเข้มผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 จังหวัดลำปาง ท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

วันที่ 23 ก.ย.60 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) และการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะสรุปและดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายต่อไป

ซึ่งครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนคุมเข้มผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง โดยตั้งจุดตรวจสอบผู้ผ่านเข้า-ออก ตั้งแต่ถนนทางเข้า และถนนภายในทุกเส้นทาง รวมทั้งนำกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง คุมเข้มห้องประชุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีอาจพกพาอาวุธ หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในห้องประชุม โดยที่บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีครั้งสุดท้ายจำนวนมาก พร้อมได้เปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆได้