Breaking ข่าว

ไปรษณีย์ไทย แจกโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดพระรูป ร.9 ชุดที่สี่ “พระพักตร์ตรง”

 

วันนี้(26 ก.ย.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจกโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดพระรูป ร.9 ชุดที่สี่ “พระพักตร์ตรง” จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2506 – 2514

 

โปสการ์ดพิเศษชุดนี้นำภาพแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ ชุดพระรูป ร.9 ชุดที่สี่ “พระพักตร์ตรง” จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2506 – 2514 ด้านหลังโปสการ์ดมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ซึ่งมีใจความสำคัญให้บัณฑิตทั้งหลายใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ความว่า “เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ขอให้คิดกันเสียใหม่ว่า คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจำดี ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

 

สนใจโปสการ์ดชุดล้ำค่านี้ ขอรับได้ในงานนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โปสการ์ดมีทั้งหมด 5 แบบ สำหรับโปสการ์ดใบนี้จะแจกในวันอังคารที่ 26 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และจะเปลี่ยนแบบอีกครั้งในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด