งานเข้าอีก! จีนสั่งปิดบริษัท "โสมแดง" ในประเทศ เพื่อกดดันทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ 6 งานเข้าอีก!

29 ก.ย. 2560 เวลา 1:36 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

จีนมีคำสั่งให้บริษัทของเกาหลีเหนือในประเทศจีนปิดสำนักงานภายในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งเป็นการปฎิบัติตามมาตรการของสหประชาติที่ประกาศใช้เพื่อกดดันเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่ 6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า บริษัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกิจการร่วมค้าระหว่างเกาหลีเหนือและจีน มีเวลา 120 วัน ในการดำเนินการปิดกิจการในจีนนับตั้งแต่วันที่สหประชาชาติมีมติลงโทษเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา คำประกาศของกระทรวงพาณิชย์จีนดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากจีนยืนยันว่า จะปฎิบัติตามมติของสหประชาชาติอีกส่วนหนึ่งคือการจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผ่านการกลั่นแล้วไปยังเกาหลีเหนือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและห้ามนำเข้าสิ่งทอจากเกาหลีเหนือด้วย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การที่จีนปฎิบัติตามมติของสหประชาชาติดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเกาหลีเหนือเนื่องจากจีนเป็นพันธมิตรและประเทศคู่ค้าสำคัญของเกาหลีเหนือ โดยการค้าของเกาหลีเหนือเกี่ยวข้องกับจีนถึงร้อยละ 90 มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือล่าสุดของสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ 6 ในเดือนนี้และถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุด และเป็นมติลงโทษเกาหลีเหนือรอบที่ 6 จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตั้งแต่เมื่อปี 2006 เป็นต้นมา

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th