การเมือง

วอนอย่าโยงไฟใต้กับผลการพูดคุยฯ เผยกลุ่มเห็นต่างยินดีร่วมกำหนดพื้นที่ปลอดภัยในการเจรจาครั้งหน้า

พล.อ. อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวแสดงทัศนะต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลสำเร็จว่า จำเป็นต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี  โดยในระดับยุทธศาสตร์  รัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจน คือ การปฏิเสธการก่อการร้าย และใช้แนวทางสันติวิธี ผ่านกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ จึงได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง UN , OIC และองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล  เพื่อโดดเดี่ยวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จากการสนับสนุนทั้งปวงไม่ว่าจะมาจากภายนอกประเทศ หรือจากประชาชนในพื้นที่ก็ตาม

 

พร้อมชี้แจงว่า ในระดับยุทธการ คือการควบคุมพื้นที่ คุมทรัพยากรและคุมประชาชน โดยการคุมพื้นที่นั้น จำเป็นต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น ชุมชนเขตเมือง ชนบทป่าเขา และพื้นที่ชายแดน เพื่อจัดวางกำลัง พลเรือน ตำรวจ ทหาร อย่างเหมาะสมกับขีดความสามารถ ของกำลังแต่ละประเภท และใช้เทคโนโลยี รวมทั้งงานมวลชนเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุ โดยระดับยุทธการนั้นงานมวลชนมีความสำคัญสูงสุดคือ ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศอย่างชัดเจน 3 ประการว่า  1.ไม่ยอมรับการก่อการร้าย  2.ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ 3.ไม่เอาโจร  ไม่ว่าจะมาจากการเมืองท้องถิ่น,อิทธิพลผลประโยชน์. ยาเสพติด และกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆ

 

ขณะที่ ส่วนในระดับยุทธวิธี นั้น เป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มผู้เห็นต่างสุดโต่ง โดยการนำบทเรียนจากความผิดพลาดมาซ้อนกลผู้ก่อเหตุ และกวาดล้างกองกำลังติดอาวุธให้หมดสิ้นไป  ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการปฏิบัติทางยุทธวิธีที่เหนือกว่าเอาชนะฝ่ายตรงข้าม

 

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า เนื่องจากในช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมา มีสื่อมวลชน และนักวิเคราะห์บางท่าน ได้พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอ้างว่าเป็นผลมาจากการพูดคุยเพื่อสันติสุข จนสร้างความสับสนให้ผู้อำนวยความสะดวก และสร้างความหวาดระแวงให้กับขบวนการผู้เห็นต่าง   หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล จึงได้มอบหมายให้คณะพูดคุยฯ เดินทางไปสร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยความสะดวก ผ่านไปยังกลุ่มผู้เห็นต่าง เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ยังคงดำรงความต่อเนื่องของการพูดคุย  ซึ่งเป็นงานยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดสร้างพื้นที่ปลอดภัย อันเป็นความหวังของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่อไป.  และจากการประสานในขั้นต้นทราบว่า  กลุ่มผู้เห็นต่างมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือ เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยในการประชุมครั้งหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังเสร็จงานพระราชพิธีแล้ว

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

“ดังนั้นจึงใคร่ขอให้นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนทั้งหลายได้กรุณานำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่นำผลการปฏิบัติทางยุทธวิธี  มากล่าวโทษว่าเกิดจากความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์และให้การสนับสนุนแนวทางสันติวิธีของรัฐบาล  ซึ่งเท่ากับเป็นการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทำให้ผู้ก่อเหตุขาดความชอบธรรม และต้องยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน เพื่อลดการสูญเสีย”