การเมือง

“วิษณุ”เตรียมเรียก ปธ.ยุทธศาตร์ชาติ 6 ด้าน ประชุมแผนงานสัปดาห์หน้า ชี้ “ชัชชาติ” ร่วมคณะไม่ใช่ปรองดอง

30 ก.ย. 60  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ว่า กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะจะยึดตามประกาศล่าสุดของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ 29 ก.ย.60 เพราะบางรายชื่อได้ขอถอนตัว เนื่องจากติดภารกิจบางอย่าง ทั้งนี้คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าตนจะได้เชิญประธาน และเลขานุการ แต่ละคณะมาประชุมวางแผนก่อนการทำงาน จากนั้นแต่ละคณะจะเริ่มทำยุทธศาสตร์ชาติด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วกลับมาเขียนแผนให้แล้วเสร็จใน 120 วัน คาดว่าจะเสร็จในเดือนมกราคม 2561 ก่อนนำแผนดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ดังนั้น ประมาณกลางปีหน้า แผนยุทธศาสตร์ชาติจึงจะประกาศใช้ เพื่อนับหนึ่งให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ทั้งนี้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี เพื่อติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

ส่วนที่มีชื่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมอยู่ในกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้วยนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า นายชัชชาติ ได้ตอบรับจะเป็นกรรมการจัดทำยุทธศาตร์ชาติ โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสนอ แต่นายกฯ เป็นผู้พิจารณารายชื่อทั้งหมด โดยทุกคนที่มีรายชื่อในคณะนั้น ได้ตอบรับไปหมดแล้ว เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณการปรองดองแต่อย่างใด หากดูรายชื่อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หรือคณะกรรมการยุทธศาตร์ชาติ ก็จะพบว่ามีหลายคนที่เราคาดไม่ถึง

 

“เราไม่ได้มองในแง่ว่าอยู่ฝ่ายไหน มีความคิด และอุดมการณ์อย่างไร แต่คิดเพียงว่า เขามีเวลา และสามารถจะเข้ามาทำงานได้หรือไม่ ความจริงเราทาบทามมากกว่านี้ บางคนก็รับบางคนก็ไม่รับ เนื่องจากติดภารกิจอื่น การเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสามารถไปดำรงตำแหน่งอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น ส.ส., ส.ว., รัฐมนตรี กรรมการชุดนี้ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่หากในอนาคตได้เป็นส.ส., ส.ว. จริง ก็ควรลาออกจากการเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แม้กฎหมายไม่ได้ห้าม แต่มีความเสี่ยงบางอย่างอยู่” นายวิษณุ กล่าว

 

ทั้งนี้เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้วกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่อยากจะพูดว่าเป็นการไล่จี้ หรือตามบี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามยุทธศาตร์ชาติ กฎหมายระบุว่าให้บอกกล่าวตักเตือน เพื่อให้ทราบว่าทำไม่ถูกต้อง แต่หากยังไม่ฟังก็ต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ครม. แต่หากครม.รู้เห็นเป็นใจ ยุยงส่งเสริมไม่ให้ทำตามยุทธศาสตร์ชาติ ก็ต้องเสนอต่อสภาฯ หากสภาเห็นว่า ผิดก็จะส่งเรื่องไปยังป.ป.ช.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

“การที่มีภาคเอกชนรวมอยู่ด้วย เราไม่ได้ตั้งใจจะระดมทุน หรือเข้าหากลุ่มทุน แต่เราต้องการความหลากหลาย จะเห็นว่ามีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ โดยคนเหล่านี้มียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการทำงาน จึงควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ แต่หากสุดท้าย หน้าตาของยุทธศาสตร์ชาติออกมาไม่ดี ก็ยังมีครม. และสภาฯ ช่วยสกรีนปรับแก้ ย้ำว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแก้ไขได้ แต่กระบวนการแก้ไขจะต้องทำเช่นเดียวกันกับที่ร่างมา” นายวิษณุ กล่าว