Breaking News ข่าว

กองสลากฯ มึน! หวยแพงคืนชีพ งัดแผนเลื่อนวันรับลอตเตอรี่ ดัดหลัง “ผู้ค้าโก่งราคา”

 

กองสลาก ฯ เผยประชาชนแห่ร้องเรียนผ่านสายด่วน บรรดาผู้ค้า แห่ขายลอตเตอรี่เกินใบละ 80 บาท แถมบังคับแบบรวมชุด จึงงัดแผนเลื่อนรับลอตเตอรี่ ดัดหลังพ่อค้า แม่ค้า

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 2 ต.ค.60–พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้รับร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน เรื่องการขายสลากฯเกินราคามากขึ้น จากปกติเดือนละ 100 ราย เป็น 500 ราย ในเดือนกรกฎาคม และ 800 กว่ารายในเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่ ขายใบละ 100 บาท และบังคับขายแบบรวมชุด

สอดคล้องกับการลงพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่กองสลากฯ พบว่า ผู้ค้าหันมาขายสลากแบบรวมชุด มากกว่าขายแบบเดี่ยว เพราะขายได้ครั้งละหลายใบ และหาข้ออ้างในการขายเกินราคาได้ง่ายกว่าสลากใบเดียว

 

จึงออกมาตรการแก้ปัญหาในระยะสั้น ด้วยการเลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบการจ่ายสลากฯ ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน โดยสลากตัวแทนจำหน่ายทุกประเภท เดิม รับสลากในวันก่อนออกรางวัล-วันออกรางวัล-หลังวันออกรางวัล เปลี่ยนเป็น รับสลากหลังวันออกรางวัล 3 วัน สำหรับตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กรและมูลนิธิ จะรับสลากวันสุดท้ายของการจำหน่าย เช่น วันที่ 4 และวันที่ 19 ส่วนสลากโครงการซื้อ – จองล่วงหน้าฯ เลื่อนวันทำรายการระบบซื้อสลาก เดิมวันที่ 3 หรือวันที่ 18 ของเดือน เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 หรือวันที่ 19 ของเดือน และเปิดระบบจองในวันถัดไป

สำหรับการทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็ม และNet Bank ของธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนเวลาจากเดิม เวลา 08.15 – 15.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 07.30 – 12.00 น. สำหรับการทำรายการผ่านสาขา สามารถทำรายการได้ตามเวลาเปิดทำการสาขาและจะปิดระบบในเวลา 12.00 น. ส่วนการรับสลาก เดิมสลากจองรับวันที่ 5 และ 20 เปลี่ยนเป็น วันที่ 7 และ 22 ของเดือน

 

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเพดานจำนวนสลากซื้อและสลากจองวันแรก จะเป็นไปตามที่สำนักงานฯ กำหนดในแต่ละคราว หากมีผู้จองสลากฯ ไม่ครบจำนวนในวันแรก จะยกยอดสลากคงเหลือไปเปิดให้จองในวันที่สองด้วยเงื่อนไขเดิมต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะแจ้งยอดเพดานสลากคงเหลือให้ทราบตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันทำรายการจองสลากวันแรก ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.glo.or.th

พล.ต.ฉลองรัฐ กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารให้ดำเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบการจำหน่ายอย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ประกาศ หลักเกณฑ์ ออกจากระบบการจำหน่ายต่อไป