Breaking การเมือง ข่าว

“อกนิษฐ์” ยัน! ไม่เก็บค่าใช้น้ำ “เกษตรกรรายย่อย”

 

พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ แจง ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ไม่มีคำว่าเก็บภาษีน้ำ มีแต่การเก็บค่าใช้น้ำ กับ ภาคอุตสาหกรรม โรงงานท่องเที่ยว ด้านเกษตรกรรายย่อยไม่มีการเก็บอย่างแน่นอน

วันที่ 2 ต.ค.60–พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นำกรรมาธิการ ร่วมชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ว่าร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำฉบับนี้ มีการจัดเก็บภาษีการใช้น้ำจากเกษตรกรรายย่อย ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะกรรมาธิการฯ ยังไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องนี้ และกรรมาธิการได้แขวนมาตรานี้ไว้ รอให้กรมทรัพยากรน้ำยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้น้ำมาใหม่ เนื่องจากที่ร่างมาไม่ชัดเจน ว่าใช้เกณฑ์ใดในการแบ่ง ว่าแบบใดเป็นเกษตรกรรายย่อย แบบใดเป็นเชิงพาณิชย์ ทั้งการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ กรรมาธิการได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 25 มกราคม 2561 และไม่ทราบว่าเมื่อครบกำหนดแล้วจะเสร็จหรือไม่ด้วย จึงขอประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก

ทั้งนี้ กมธ.กล่าวว่า จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่เพิ่มภาระให้แก่ประชาชนอย่างแน่นอน แต่หากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำจำนวนมาก ก็มีความจำเป็นต้องจัดเก็บ พร้อมยืนยันว่า ที่ผ่านมา ไม่มีใครเห็นด้วยกับการเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรรายย่อย

ขณะที่ นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรรมาธิการสัดส่วนภาคประชาชน ระบุ ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ครอบคลุมเพียงแหล่งน้ำทั่วไป ไม่รวมถึงการใช้น้ำในเขตชลประทาน น้ำบาดาล และประปา เนื่องจากมีกฎหมายฉบับอื่นใช้บังคับอยู่แล้ว ยืนยันว่า การใช้น้ำในเขตชลประทาน จะไม่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนกัน