กกร.ยื่นหนังสือ สนช.ทบทวน "ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน"

05 ต.ค. 2560 เวลา 7:59 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ยื่นหนังสือถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เชื่อ มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 5 ต.ค.60--นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. รับยื่นหนังสือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จากนายเจน นำชัยศิริ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. โดยมีข้อคิดเห็นอาทิ ประเด็นภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs จากการจ่ายค่าชดเชยแรงงาน เมื่อลูกจ้างทำงานติดต่อครบ 20 ปีขึ้นไป และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน/ประเด็นกรณีที่ลูกจ้างลากิจธุระไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ควรเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และประเด็นกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างมีสิทธิขอค่าชดเชยพิเศษในอัตราเดียวกับชดเชยเลิกจ้าง

โดยประธานสนช. กล่าวว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสนช. และข้อคิดเห็นจาก ภาคเอกชนที่เสนอมานี้ จะรับไว้พิจารณา ซึ่งจะพิจารณากฎหมายทุกฉบับ โดยตรวจสอบตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า สนช.จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และฟังความเห็นรอบด้าน โดยจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด