ไทยทั้งแผ่นดินพร้อมใจ ถวายความอาลัยในหลวง "รัชกาลที่ 9"

13 ต.ค. 2560 เวลา 9:30 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

วันที่ 13 ต.ค.60--เมื่อเวลา 15.52 น. พสกนิกรชาวไทยร่วมเจริญจิตตภาวนาพร้อมกันเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัย เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ที่โรงพยาบาลศิริราช ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร

โดยกิจกรรมแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 5.30 น.ที่ผ่านมา พระสงฆ์ จำนวน 199 รูป ออกเดินรับบิณฑบาตร กิจกรรมต่อมา 9.00-10.00 น. ปาฐกถาหัวข้อรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ต่อการศึกษาไทย โดย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ที่ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โดยนายแพทย์เกษม พูดถึงพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับครูว่าการสอนไม่ใช่แค่เพียงการให้ความรู้ แต่ต้องรู้จักอบรมด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม ให้สำนึกในหน้าที่พลเมืองดีของชาติ และในช่วงเวลา 15.52 น. พสกนิกรชาวไทยร่วมเจริญจิตตภาวนาพร้อมกัน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้านประชาชนที่อยู่ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมเจริญจิตตภาวนาเป็นระยะเวลา 89 วินาที ณ บริเวณหน้าวังไกลกังวล

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขณะที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ประชาชนได้ร่วมเจริญจิตตภาวนาเช่นเดียวกัน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th