ผงะ!อย.เผยพบ DNA สัตว์ในอาหารเจ-ผักปนเปื้อนยาฆ่าแมลง

เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.เปิดเผยผลการสุ่มตรวจผัก ผลไม้ และ อาหารเจในตลาด และโรงงานผลิต ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test- kit) ว่า ผลการตรวจกลุ่มผัก และ ผลไม้มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

โดยผัก 56,927 ตัวอย่าง พบ มียาฆ่าแมลงตกค้างร้อยละ 1.54 มาก ที่สุดคือ ใบบัวบก รองลงมา ได้แก่ หัวไชเท้า พริกแห้ง หัวหอม และผักชีฝรั่ง

ส่วนในผลไม้ตรวจ 3,885 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลงตกค้างร้อยละ 1.67 มากที่สุดคือ สตรอเบอรี รองลงมาได้แก่ ส้ม มะละกอ ลำไย มังคุด

ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเจ เช่น ลูกชิ้นปลาเจ ไส้กรอกเจ โปรตีนเกษตร เนื้อหมูเทียมเจ หมูแผ่นเทียมเจ ปลาเค็มเจ เป็นต้น ผลการตรวจตลอดปีและ ก่อนเทศกาลกินเจ รวม 71 ตัวอย่าง พบมี DNA จำเพาะของเนื้อสัตว์ 3 ตัวอย่าง รอผลวิเคราะห์ 7 ตัวอย่าง

 

ซึ่งกรณีพบ DNA เนื้อสัตว์ ถือว่าเป็นอาหารปลอม ผู้จำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิต หรือ นำเข้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับไม่เกิน 5 พันบาทถึง 1 แสนบาท

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเจ จากตลาดที่ประชาชนนิยมซื้อตั้งแต่ปี 56-59 พบว่า กลุ่มอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ทุกตัวอย่าง ไม่พบการใช้บอร์แรกซ์ แต่ร้อยละ 63 พบมีDNAของเนื้อสัตว์ปนเปื้อน ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่มีฉลาก ขณะที่ กลุ่มผักผลไม้ ที่สุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดค้าส่ง 5 แห่งทั่วประเทศในปี 59 พบร้อยละ 3 มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน

ส่วนกลุ่มผักดองตรวจไม่พบกรดซาลิซิลิค แต่ร้อยละ 74.5 ตรวจพบวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน พบมากในผักกาดดอง เกี๊ยมฉ่ายยำ และ ไชโป้วฝอย อย่างไรก็ตามวัตถุกันเสียนั้นมีความเป็นพิษต่ำ แต่หากได้รับในปริมาณที่สูงมากอาจทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรบริโภคอาหารเหล่านี้ครั้งละมากๆ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน