ข่าว ข่าวภาคตะวันออก

เปิดทุ่งดาวเรืองกว่า 50,000 ต้น ใจกลางเมืองระยอง น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9

วันที่ 20 ต.ค.60 ที่บริเวณหน้าสวนอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ริมถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง มีประชาชนทะยอยมาถ่ายรูป ทุ่งดาวเรืองที่กำลังออกดอกสีเหลืองอร่ามอยู่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะที่ในบริเวณสวนยังได้ประดับประดาด้วยสื่อสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ ม่านน้ำ ตัวอักษรขนาดใหญ่ คำว่า “ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง”และแท่นอักษรกระถางดอกดาวเรืองออกแบบเลข ๙ นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดถ่ายภาพในมุมต่างๆอีกด้วย

ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนได้เริ่มเพาะเมล็ดพันธ์ดาวเรืองเมื่อวันที่20 ส.ค.60 เมื่อครบ 60วันจึงย้ายต้นดาวเรืองทั้ง 55,000 ต้นมาประดับไว้ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแสดงถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ ทุ่งดาวเรืองดังกล่าวเปิดให้ประชาชนเข้ามาชื่นชมความงดงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอด 24 ชม.

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน