ข่าว ข่าวภาคเหนือ

5 โรงเรียน จ.สุโขทัย ซ้อมดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ “ดนตรีเพื่อพ่อ”

5 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจ.สุโขทัย รวมตัวกันแสดงพลังซ้อมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์  “ดนตรีเพื่อพ่อ” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อ.กงไกรลาศ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นคีตกวี และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีพระราชนิพนธ์บทเพลง และทรงเรียบเรียงเสียงประสานจนถึงปัจจุบัน ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้ทั้งสิ้น 48 บทเพลง สมที่ชาวพสกนิกรชาวไทย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระราชสมัญญานามว่า “อัครศิลปิน”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  จึงได้อัญเชิญ 5 บทเพลงพระราชนิพนธ์ คือ เพลงเพลงที่ 1 เพลงแสงเทียน เพลงที่ 2 เพลงสายฝน เพลงที่ 3 เพลงใกล้รุ่ง เพลงที่ 4 เพลงชะตาชีวิต และเพลงที่ 5 เพลงแผ่นดินของเรา บรรเลงโดยวงออเครสตร้าในชื่อชุดการแสดงว่า “ดนตรีเพื่อพ่อ” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และ โรงเรียนหนองตูมวิทยา จำนวน 86 คน

ซึ่งก่อนเริ่มการบรรเลงแต่ละบทเพลงจะมีการกล่าวถึงประวัติที่มาของแต่ละบทเพลงด้วย เพื่อทุกคนจะได้รู้ถึงที่มา เพราะนอกจากจะมีความไพเราะอย่างวิเศษแล้ว ยังเป็นเพลงที่มีคติประโยชน์นานัปการอีกด้วย