CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

24 ต.ค. 2560 เวลา 7:41 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

CNN สำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯรายงานข่าวความยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ ของพระเมรุมาศที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ที่เสด็จสวรรคตไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2016

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN รายงานว่า ช่างศิลป์ไทยหลายร้อยชีวิตร่วมกันรังสรรค์งานประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้น เพื่อนำไปประกอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

งานประติมากรรมหลายชิ้นสะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธและฮินดู และประติมากรรมอีกหลายชิ้นถูกสร้างขึ้นเป็นพระบรมรูปปั้น(รูปปั้น) เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งประติมากรรมทุกๆชิ้นจะถูกนำไปประกอบพระเมรุมาศ เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของช่างศิลป์ไทยถวายต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ได้สัมภาษณ์นายฉัตรมงคล อินสว่าง หัวหน้าฝ่ายประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง โดยนายฉัตรมงคล กล่าวว่า เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตการเป็นช่างศิลป์ ที่ได้มีโอกาสถวายงาน ใจหนึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจ แต่อีกใจหนึ่งก็เป็นความรู้สึกแห่งการสูญเสีย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

ชมภาพวีดิโอรายงานข่าวของ CNN ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ถึงความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติของประติมากรรมไทยประกอบพระเมรุมาศ

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

CNN ทึ่งในความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ! ประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้นถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด