svasdssvasds

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

วันนี้ (24 ตุลาคม) เวลา 17.35 น. อาร์คบิชอป เกียมบาติสตา ดีควาโตร (H.E. Archbishop Giambattista Diquattro) เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ด้วยเที่ยวบิน TG 324 เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้แทนรัฐบาล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับ

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า มีราชวงศ์และคณะทูตานุทูตตอบรับเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้จำนวน 42 ประเทศ แบ่งเป็นสมาชิกจากราชวงศ์ประเทศต่างๆจำนวน 14 ประเทศ และผู้แทนรัฐบาลอีก 28 ประเทศ

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด