Breaking ข่าว ทั่วไทย

นักเรียนนายร้อย 1,000 นาย ประจำพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน

ผบช.โรงเรียนนายร้อย นำนักเรียนนายร้อยตำรวจ กว่า 1000 นาย เข้าพื้นที่สนามหลวง ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสา ดูแลประชาชนเน้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และ สมพระเกียรติพระองค์ท่าน

 

พลตำรวจโทปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดศูนย์ปฎิบัติการโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารและ นำนักเรียนนายร้อย 1,291 นาย เข้าพื้นที่รอบสนามหลวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ และ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่าภารกิจหลักของ เปิดศูนย์ปฎิบัติการโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ มี4ภารกิจ คือภารกิจการถวายความปลอดภัยในพื้นที่เขตราชวัติ /การเป็นจิตอาสาดูแลความปลอดภัยประชาชน/การดูแลถวายดอกไม้จันท์ต่ามจุดต่างๆ และ /ภารกิจนำขบวนบุคคลสำคัญและตรวจสอบประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธี โดยศูนย์ปฎิบัติการครั้งนี้เริ่มปฎิบัติงานก่อนวันงาน 2 วัน ซึ่งปฎิบัติงานเสร็จสิ้นหลังจากวันงานอีก 2 วัน

เบื้องต้นได้มีการมอบนโยบายให้นักเรียนนายร้อยในการปฎิบัติหน้าที่ทั้งหมด 3 ข้อ คือ ต้องมีความถูกต้องเรียบร้อย/ ปลอดภัยในทุกส่วน และ ต้องปฎิบัติหน้าที่ให้สมพระเกียรติ ทั้งนี้ขอให้การปฎิบัติหน้าที่ครั้งนี้ขอให้นักเรียนนายร้อยทุกนายทำหน้าที่สุดความสามารถ

 

พร้อมฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เตรียมตัวให้พร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ ขอให้ประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลหากมีความผิดปกติด้วย

สำหรับการประชุมรายงานสถานการณ์หลังจากมีการจัดเตรียมพื้นที่กันประชาชนที่นอนเฝ้าค้างคืนออกจากพื้นที่ ก่อนจะเปิดจุดคัดกรองและเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่อีกครั้งเมื่อเวลา5นาฬิกาที่วันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันพรุ่งนี้จะมีการปล่อยแถวนักเรียนนายร้อยอีกครั้งในเวลา 08.00 น. ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน