svasdssvasds

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

เป็นข่าวที่สร้างความปลาบปลื้มใจแม้คนไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก เมื่อกษัตริย์แห่งภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ผู้ซึ่งทรงเคารพรัก “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และพระราชโอรส เดินทางถึงประเทศไทย เพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพรุ่งนี้ (26 ตุลาคม)

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

คนไทยเริ่มรู้จักสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน และเสด็จร่วมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงามทำให้ประชาชนชาวไทยประทับใจตั้งแต่ครั้งนั้น

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

และประชาชนคนไทยได้ปลาบปลื้มใจและประทับใจต่อกษัตริย์จิกมียิ่งขึ้นไปอีก เมื่อในช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยกำลังเศร้าโศกจากการสูญเสียในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปีที่แล้ว กษัตริย์จิกมีก็ทรงโทมนัสไม่ต่างจากประชาชนชาวไทย เพราะหลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสวรรคตเพียง 1 วัน กษัตริย์จิกมีทรงนำพระราชวงศ์และประชาชนของพระองค์สวดมนต์และจุดเทียนเพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

เป็นที่ทราบกันว่า กษัตริย์จิกมีทรงนับถือในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ พระองค์เคยเสด็จจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบนยอดดอยอินทนนท์และยอดดอยอ่างขาง และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กษัตริย์จิกมี ที่ตอนนั้นยังทรงเป็นเจ้าชายจิกมี พระองค์รับการถวายปริญญาสาขาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต พระองค์มีพระราชดำรัสถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า ...

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

“ปีนี้เป็นปีมหามงคลของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นปีที่พิเศษสำหรับข้าพเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งในหลายๆ เรื่อง ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม ทุกครั้งที่ได้มาประเทศไทย ข้าพเจ้าจะไม่ลืมประสบการณ์ในครั้งนี้ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้านึกถึงจะมีความสุขและจะชื่นชมกับความทรงจำนี้ไปตลอดชีวิต

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

และเนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตรครั้งนี้ หลังจากนี้ต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างๆ ซึ่งตัวอย่างที่จะเรียนรู้นั้น หาได้ไม่ยากเลย นั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญสำหรับข้าพเจ้า พระองค์ทรงงานอย่างหนัก พระทัยดี ทรงมีความยุติธรรม ทรงเป็นบุคคลที่มีความพยายาม มุ่งมั่น ทำเพื่อประเทศชาติ ข้าพเจ้าอยากให้คนไทย ยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน เพื่อดำรงชีวิตตามที่พระองค์ปฏิบัติ”

กษัตริย์จิกมีเสด็จฯถึงไทยแล้วเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เผยพระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี “ทรงเคารพรักและชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเป็นที่สุด”

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด