สมพระเกียรติ...พระเมรุมาศจำลองเมืองเพชรเสร็จสมบูรณ์แล้ว

25 ต.ค. 2560 เวลา 8:20 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 25 ต.ค. 60 ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. และจิตอาสา ช่วยกันจัดวางต้นดาวเรืองโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว  คงเหลือเพียงการประดับตกแต่งสถานที่ให้สมพระเกียรติ

สมพระเกียรติ...พระเมรุมาศจำลองเมืองเพชรเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สมพระเกียรติ...พระเมรุมาศจำลองเมืองเพชรเสร็จสมบูรณ์แล้ว

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดนิทรรศการน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรี อาทิ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมง เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าชายเลน โครงการพระราชดำริ คลองภักดีรำไพที่ช่วยเหลือให้ชาวเพชรและจันทบุรี พ้นจากภัยน้ำท่วมซ้ำซาก รวมไปถึงโครงการสวนผลไม้ตามแนวทางพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนอย่างยั่งยืน

สมพระเกียรติ...พระเมรุมาศจำลองเมืองเพชรเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สมพระเกียรติ...พระเมรุมาศจำลองเมืองเพชรเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด