ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

26 ต.ค. 2560 เวลา 3:03 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่  26 ต.ค.60 เวลา 07.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯในการพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะพระบรมศพ  ทรงจุดธูป เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจํา พระชนมวาร  ทรงทอดผ้าไตร  ก่อนอัญเชิญ พระบรมโกศพระราชาคณะ  30  รูป  สดับปกรณ์  ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  ถวายพระพรลา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไป ประดิษฐานที่พระยานมาศสามลําคาน  ที่ประตูกําแพงแก้วพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จ ฯ ตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขเหนือ  อัญเชิญพระบรมโกศด้วย พระยานมาศสามลําคานออกจาก พระบรมมหาราชวัง  ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาลกางกั้น  แล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัยราชรถ  หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด