ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

26 ต.ค. 2560 เวลา 4:48 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 26 ต.ค.60 เมื่อ 11 .30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯในการพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะพระบรมศพ  ทรงจุดธูป เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจํา พระชนมวาร  ทรงทอดผ้าไตร  ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศพระราชาคณะ  30  รูป  สดับปกรณ์  ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  ถวายพระพรลา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานที่พระยานมาศสามลําคาน  ที่ประตูกําแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จ ฯ  ตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขเหนือ  อัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศสามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวังถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาลกางกั้น  แล้วยาตราขบวน พระบรมราชอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัย ราชรถ  หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ทรงทอดผ้าไตร  20  ไตร  ที่ท้ายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ  พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ  5  รูป  อัญเชิญพระบรมโกศ  ขึ้นประดิษฐาน ในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ  ยาตราขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศ ไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ตาม เมื่อขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู่ท้องสนามหลวง

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศฯ เข้าสู่ถ.ราชดำเนินใน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด