กลุ่มชาติพันธุ์เชียงรายร่วมถวายดอกไม้จันทน์ยังพระเมรุมาศจำลอง

26 ต.ค. 2560 เวลา 5:38 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

จังหวัดเชียงราย จัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุชยเดช บรมมนาถบพิตร โดยมีประชาชนชาวเชียงรายเดินทางไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ หรือประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งในพื้นที่ จ.เชียงราย มีมากถึง 17 กลุ่ม เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ด้วย

กลุ่มชาติพันธุ์เชียงรายร่วมถวายดอกไม้จันทน์ยังพระเมรุมาศจำลอง

แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีการแต่งกายด้วยชุดประจำกลุ่มของตนเอง ซึ่งล้วนเป็นชุดที่มีความงดงามเพื่อให้สมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้นำแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างระบุว่า ทุกคนรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ใน จ.เชียงราย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทุรกันดาร ทรงช่วยเหลือเรื่องสถานะทางสังคมโดยเฉพาะสัญชาติไทย การส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่จนทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ดังกล่าวเป็นประชาชนชาวไทยที่รวมกันพัฒนาสังคมจวบจนปัจจุบัน

กลุ่มชาติพันธุ์เชียงรายร่วมถวายดอกไม้จันทน์ยังพระเมรุมาศจำลอง

โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและพสกนิกรร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.00 น.จึงมีการประกอบพิธี ณ มณฑลพิธีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเพรียงกับทั่วประเทศต่อไป

กลุ่มชาติพันธุ์เชียงรายร่วมถวายดอกไม้จันทน์ยังพระเมรุมาศจำลอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด