จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์โครงการพระราชดำริท่าโป่งแดง

27 ต.ค. 2560 เวลา 6:24 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 27 ต.ค.60  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จัดขบวนเรือยนต์ จำนวน 9 ลำ อันเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ จากท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ล่องไปตามลำแม่น้ำปาย ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในลำน้ำปาย บริเวณหน้าโครงการธนาคารฟืน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ(ท่าโป่งแดง) โดยมีข้าราชการ และ ประชาชน นั่งรอรับเสด็จริมฝั่งแม่น้ำปาย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย

จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์โครงการพระราชดำริท่าโป่งแดง

จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์โครงการพระราชดำริท่าโป่งแดง

สำหรับศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ( ท่าโป่งแดง ) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปายฝั่งขวา บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง เป็นศูนย์โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้วยความห่วงใยราษฎร เน้นการยกระดับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนบนที่สูง ให้มีชีวิตสงบสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เน้นการเรียนรู้ด้านต่างๆ 9 ฐาน ได้แก่ ด้านป่าไม้ การจัดการไฟป่า การจัดการน้ำดิน และปุ๋ย ข้าว พืช ประมง ปศุสัตว์ และการจัดการฟาร์ม นับเป็นอีกศูนย์หนึ่ง เพื่อการขยายผลสู่ชุมชน คนและป่า พระราชดำริอย่างแท้จริง

จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์โครงการพระราชดำริท่าโป่งแดง

จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์โครงการพระราชดำริท่าโป่งแดง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด