1 พ.ย.นี้ สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ "ในหลวง ร.9" ได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา

27 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

วันที่ 27 ต.ค.60--นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าถวายฯ และได้เปิดจำหน่ายครั้งแรกที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ จำนวน 40,000 เข็มไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 นั้น เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจและประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณากำหนดวิธีการ เพื่อให้ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วนตามความต้องการ

1 พ.ย.นี้ สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ "ในหลวง ร.9" ได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา

เนื่องจาก เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความสำคัญ การดำเนินการผลิตจะต้องดำเนินการด้วยความประณีต มีคุณภาพ และงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตพอสมควร แต่เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเข็มอย่างทั่วถึง และได้รับความสะดวกในการสั่งจอง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดให้จองเข็มที่ระลึกดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และรับเข็มที่สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจองประมาณ 30 วันนับจากวันสั่งจอง

1 พ.ย.นี้ สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ "ในหลวง ร.9" ได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด