"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เสด็จฯ อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน

29 ต.ค. 2560 เวลา 4:18 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เสด็จฯ อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน

วันที่ 29 ต.ค.60--เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มายังพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจํา พระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ แต่วันก่อนถวายพรพระ ทรงประเคน ภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนา จบ ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ 4 รูป) รับอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทย ธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้วทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม 5 รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นนั่งยัง อาสน์สงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นเที่ยว ๆ จบครบ 89 รูป (เที่ยวแรก 12 รูป สดับปกรณ์ แล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย พระพรลา เที่ยวต่อไปเที่ยวละ 11 รูป จํานวน 7 เที่ยว ขึ้นสดับปกรณ์แล้วลงจาก พระที่นั่ง)

อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตาม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานที่ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เรียบร้อยแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด