Breaking ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก ทั่วไทย

ประมวลภาพ คนนับหมื่นชมนิทรรศการพระเมรุมาศสนามหลวง

บรรยากาศที่ท้องสนามหลวง เมื่อช่วง 11.40 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จัดคิวให้ประชาชนเข้าชมเป็นรอบๆ รอบล่ะ 300 คน ใช้เวลาต่อรอบ 1 ชั่วโมง อนุญาตให้ถ่ายภาพโดยรอบฐานพระเมรุมาศได้ แต่ยังไม่เปิดให้ขึ้นด้านบน ส่วนบริเวณอาคารโดยรอบใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ โดยมีมัคคุเทศก์คอยแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆด้วย