Breaking ข่าว

คนนับหมื่น! หลั่งไหลร่วมชม “นิทรรศการพระเมรุมาศ” ท้องสนามหลวง

 

วันที่ 2 พ.ย.60–บรรยากาศเมื่อช่วง 11.40 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จัดคิวให้ประชาชนเข้าชมเป็นรอบๆ รอบล่ะ 300 คน ใช้เวลาต่อรอบ 1 ชั่วโมง อนุญาตให้ถ่ายภาพโดยรอบฐานพระเมรุมาศได้ แต่ยังไม่เปิดให้ขึ้นด้านบน ส่วนบริเวณอาคารโดยรอบใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ โดยมีมัคคุเทศก์คอยแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ ด้วย