Breaking News ข่าว ข่าวภาคตะวันออก

“หาดบางแสน” นำร่อง “Smoking box” ห้ามสูบบุหรี่ริมหาด

 

 

ชายหาดบางแสนนำร่อง ติดตั้งตู้ “Smoking box” กว่า 10 ตู้ ตลอดแนวชายหาด เพื่อจำกัดพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสืบบุหรี่ และเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะล้นชายหาด

หลังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาตราการเด็ดขาดในการจัดระเบียบการสูบบุหรี่ตามชายหาด โดยห้ามผู้ใดสูบและทิ้งก้นบุหรี่ริมชายหาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุด จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่าสุดชายหาดบางแสนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งหาดนำร่องได้ทำการติดตั้งตู้ “Smoking box” กว่า 10 ตู้ ตลอดแนวชายหาดกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นการจัดโซนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสูบบุหรี่ มีสียงสัมภาษณ์ของคุณธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ถึงรายละเอียดของตู้ชนิดนี้

การควบคุมปริมาณขยะล้นชายหาด โดยเฉพาะ “ก้นบุหรี่” ที่ปัจจุบันมีปริมาณตกค้างกว่า 100 ล้านชิ้น ซึ่งได้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลรวมถึงทัศนียภาพตลอดแนวชายหาด

โดยมาตราการดังกล่าวนี้ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ในบริเวณชายหาดนำร่องกว่า 20 หาดดังทั่วประเทศ