Breaking ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกษตรกรชาวสวนดอกไม้ จ.ยโสธร เร่งปลูกดอกเบญจมาศ

 

จ.ยโสธร เกษตรกรชาวสวนดอกไม้ที่บ้านกว้าง จ.เขื่องคำ อ.เมือง เร่งรดน้ำภายในแปลงปลูกดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาว เพื่อให้ออกดอกทันจำหน่ายในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

ประกอบกับขณะนี้ในจังหวัดยโสธรอากาศเริ่มหนาวเย็นลง จึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของดอกเป็นเบญจมาศที่ปลูกเอาไว้ โดยชาวสวนดอกไม้สามารถเก็บดอกไม้ที่ปลูกส่งจำหน่ายในราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 80-100 บาท และคาดว่าประมาณต้นเดือน ธ.ค. จะสามารถเก็บดอกเบญจมาศที่ปลูกเอาไว้ ส่งจำหน่ายได้อย่างแน่นอน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน