การเมือง

วอนรัฐหยุดตั้งเครือญาติมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

 

ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น เรียกร้องผู้มีอำนาจในรัฐบาล เป็นแบบอย่างให้กับสังคม ไม่ตั้งเครือญาติเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป***