Breaking การเมือง ข่าว

“มีชัย” ชี้ มีกม. 3 ฉบับต้องเร่งแก้เพื่อปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

 

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ มีกฎหมาย 3 ฉบับที่ต้องเร่งแก้เพื่อปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยันกกต. ไม่จำเป็นต้องจัดเลือกตั้งเอง ให้อำนาจท้องถิ่นได้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.กล่าวถึง การจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่น 5 ฉบับหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เตรียมปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า รัฐบาลจะเชิญ กรธ.ไปสอบถามในส่วนของรัฐธรรมนูญว่ามีผลกระทบอะไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้าง หากมีผลกระทบจำเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมายใด

ส่วนตัวจะส่ง นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นตัวแทน กรธ.ไปหารือกับรัฐบาล เบื้องต้นจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นจำนวน 3 ฉบับ คือ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้น ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งท้องถิ่น

นายมีชัย กล่าวถึงกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับอำนาจของ กกต.ในการควบคุม ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดของ กกต.เพราะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช. 2560 กำหนดไว้ว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.จะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นทำก็ได้ ซึ่งตรงกับที่ กกต.ทำมาอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ก็มอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ส่วน กกต.เองเป็นผู้กำกับดูแล

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ดังนั้นกรธ. จึงเขียนกรณีดังกล่าวไว้ในกฎหมาย กกต. ให้สอดคล้องกับที่ กกต.เคยปฏิบัติมา ว่า กกต.จะมอบหมายให้ท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งก็ได้ หรือ กกต.จะจัดการเลือกตั้งเองก็ได้