Breaking การเมือง

“มีชัย” ชี้ มีกม. 3 ฉบับต้องเร่งแก้เพื่อปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

 

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ มีกฎหมาย 3 ฉบับที่ต้องเร่งแก้เพื่อปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยันกกต. ไม่จำเป็นต้องจัดเลือกตั้งเอง ให้อำนาจท้องถิ่นได้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.กล่าวถึง การจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่น 5 ฉบับหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เตรียมปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า รัฐบาลจะเชิญ กรธ.ไปสอบถามในส่วนของรัฐธรรมนูญว่ามีผลกระทบอะไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้าง หากมีผลกระทบจำเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมายใด

ส่วนตัวจะส่ง นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นตัวแทน กรธ.ไปหารือกับรัฐบาล เบื้องต้นจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นจำนวน 3 ฉบับ คือ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้น ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งท้องถิ่น

นายมีชัย กล่าวถึงกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับอำนาจของ กกต.ในการควบคุม ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดของ กกต.เพราะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช. 2560 กำหนดไว้ว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.จะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นทำก็ได้ ซึ่งตรงกับที่ กกต.ทำมาอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ก็มอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ส่วน กกต.เองเป็นผู้กำกับดูแล

ดังนั้นกรธ. จึงเขียนกรณีดังกล่าวไว้ในกฎหมาย กกต. ให้สอดคล้องกับที่ กกต.เคยปฏิบัติมา ว่า กกต.จะมอบหมายให้ท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งก็ได้ หรือ กกต.จะจัดการเลือกตั้งเองก็ได้