"สมชัย" ชี้ กกต.เป็นผู้กำหนดหน่วยประสานการเลือกตั้ง จ่อส่งเรื่องแย้งไปยังศาลรธน.

13 พ.ย. 2560 เวลา 9:24 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

กรรมการการเลือกตั้ง ชี้ กกต. ต้องเป็นผู้กำหนดหน่วยประสานการเลือกตั้ง เตรียมส่งเรื่องแย้งไปยัง ศาล รธน.

[caption id="attachment_139189" align="alignnone" width="715"] ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง[/caption]

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เตรียมให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าพร้อมสนับสนุนเต็มที่ และได้มีการเตรียมการ ไปยังสำนักงานถึงระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำการสำรวจท้องถิ่นที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งพบว่าจะมีประมาณ 8,000 กว่าแห่ง ซึ่งถือว่าเป็นภาระพอสมควร โดยเฉพาะหากเกิดการทุจริตและมีเรื่องร้องเรียนมายัง กกต. ส่วนเรื่องการจัดการ จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยช่วยดำเนินการ

ก่อนชี้ขณะนี้กำลังส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 27 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ความแตกต่างอยู่ที่เรื่องของการดำเนินการ โดยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า กกต. มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งสามารถดำเนินการเองหรือให้หน่วยราชการท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ อปท. จัดการได้ แต่โดยปกติ กกต. จะมอบให้ อปท. ช่วยในการจัดการ ส่วนประเด็นที่จะโต้แย้งขึ้นไปนั้นเป็นเรื่องของพื้นที่บางหน่วยที่ไม่สามารถให้ส่วนราชการหรือให้ อปท. จัดการได้ กกต. ควรมีอำนาจในการจัดการเอง ทั้งนี้หลักการส่วนใหญ่ยังมีความใกล้เคียงกัน ในประเด็นที่จะให้ท้องถิ่นหรือส่วนราชการเป็นฝ่ายกำกับดูแล แต่ประเด็นข้อโต้แย้งขึ้นไปอาจมีข้อยกเว้นในบางจุดจึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก และเชื่อว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดโมฆะเพราะอยู่ในเงื่อนไข ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะการจัดการเลือกต้เงถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กกต. ยังต้องประชุมว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ใดบ้าง โดยจะมีการหารือร่วมกับรัฐบาล เพราะจะต้องกำหนดการมอบหมายว่าจะให้ใครเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น สามารถเป็นหน่วยงานอื่นได้ อันเป็นโจทย์ที่ กกต. ชุดใหม่จะต้องพิจารณา ย้ำ กกต. ต้องเป็นผู้กำหนดว่าจะมอบหมายให้ใครดำเนินการ ไม่ใช่รัฐบาบ

ส่วนการเลือกตั้งจำเป็นต้องให้ คสช. ปรึกษา กกต.ก่อนใช่หรือไม่นั้น นายสมชัยกล่าวว่าคงไม่ต้อง การปลดล็อกที่จะให้เลือกตั้งระดับใดนั้นเป็นอำนาจทาง คสช. เพราะ คสช. จะต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะสามารถผ่อนคลายพื้นที่ใดได้บ้าง