Breaking ข่าว ทั่วไทย

จ.พิจิตร น้ำท่วมนานกว่า 4 เดือน เริ่มขาดแคลนน้ำดื่ม

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ออกช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชน จ.พิจิตร หลังถูกน้ำท่วม นานกว่า 4 เดือน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จ.พิจิตร โดยสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ส่งรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ มายังวัดย่านยาว ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร หลังถูกน้ำท่วมนานกว่า 4 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบได้บริโภคน้ำที่สะอาด ตามมาตรฐานของการผลิตน้ำดื่ม ซึ่งรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ สามารถผลิตน้ำดื่มใส่แกลอน 5 ลิตร ได้วันล่ะ 150 แกลอน เพื่อให้เพียงพอต่อการแจก

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรล่าสุด ที่สถานีวัดน้ำ 17 ที่อำเภอสามง่าม อยู่ที่ 5.80 เมตร และเริ่มลดระดับลง คาดว่าน้ำที่ท่วมขังสะสม โดยเฉพาะแนวของแม่น้ำยม ยังคงท่วมนานอีก 2 เดือน ซึ่งปัจจุบัน จ.พิจิตร ยังมีพื้นที่น้ำท่วม 8 อำเภอ ประชาชน ได้รับผลกระทบ 12,077 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 47,380 ไร่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน