Breaking ข่าว ทั่วไทย

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ปปป.เอาผิด พอช. ฝืน กม.สิ่งแวดล้อม – คำสั่ง คสช.สร้างบ้านมั่นคง

ที่กองบังคับการการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในฐานะที่ปรึกษาสมาคมชุมชนริมคลองดังกล่าว 15 แห่ง เป็นตัวแทนเข้าร้องทุกข์กับ พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา ผบก.ปปป. เพื่อดำเนินการแจ้งความร่วมกันต่อหน่วยงานภาครัฐ หลังจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม บังคับให้ชาวบ้านไปเป็นหนี้ในโครงการบ้านมั่นคง ทั้งที่พบข้อผิดพลาดทางกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคงหลายประการ โดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 9/2560 และ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ปี 2535

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ที่มาร้องในวันนี้ เป็นเพราะพบเห็นความผิดปกติของการปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัย ของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ที่เดินหน้าทำโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงถึง 15 แห่งโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของ สผ. ซึ่งการกระทำนี้ เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบขัดต่อคำสั่งของคสช.ที่9/2560 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้รับยกเว้นการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2535 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีมาตรการเคลื่อนย้ายชุมชนและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ให้ความเห็นชอบโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง

แต่จากการตรวจสอบ เบื้องต้น ทาง พอช.มีการทำแผนและมาตรการนี้ ส่งไปยัง สผ.เพื่อให้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะดำเนินการปลูกสร้างบ้านมั่นคง แต่ สผ.ไม่เห็นชอบ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบของนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนปี 2546 โดยให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนก่อน อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พอช.เดินหน้าก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงไปแล้วถึง 15 ชุมชน ซึ่งการกระทำนี้เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบขัดต่อคำสั่งของคสช.ฉบับที่ 9 จึงได้นำเรื่องนี้มาร้องทุกข์ ปปป. ไปดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับ ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

พล.ต.ต.กมล กล่าวว่า ตนจะรับเรื่องไว้ และให้พนักงานสอบสวน ทำการสอบสวน นายศรีสุวรรณ และตัวแทนที่มาร้องทุกข์ในวันนี้ อีก 5 คน โดยพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนเบื้องต้นและทำการตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย กับทาง ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสมาชิกต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน