การตลาด ข่าว ประชาสัมพันธ์

ปกส. แนะขั้นตอน การเปลี่ยนโรงพยาบาลของผู้ประกันตน

 

 

เหตุผลของผู้ประกันตน มีหลากหลายแตกต่างกันออกไป สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน ในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น และ ไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่

โดยมีความประสงค์ ที่ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2561 สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2561 ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป****

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน