กีฬา ข่าว

หนักแน่ ! สโมสรไหนมีแข้งล้มบอลส่อโดนแบนยาว 3 ปี

หลังจากที่ พ.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาแถลงข่าวจับกุมขบวนการล้มบอลเบื้องต้นเป็นจำนวน 12 ราย และจะมีการขยายผลการสืบสวนต่อ ซึ่งล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยกฎระเบียบและบทลงโทษของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากปรากฏว่านักกีฬาฟุตบอลของทีมใดกระทำการส่อไปในทางสมยอมกันอย่างไม่สมศักดิ์ศรี หรือเจ้าหน้าที่ของทีมใด ดำเนินการให้นักกีฬาฟุตบอลของทีมกระทำการในลักษณะดังกล่าว องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่จะถูกลงโทษดังนี้

1 ตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที โดยถือเสมือนว่าไม่ได้เข้าแข่งขันมาต้ังแต่ต้นฤดูกาล

2 ส่งเงินสนับสนุนหรือเงินได้อื่นใดที่ได้รับไปแล้วคืนให้กับคณะกรรมการ

3 พักการแข่งขัน 3 ปี และการเข้าร่วมแข่งขันใหม่ ให้แข่งขันในลีกที่ต่ำกว่าเดิม 1 ระดับ

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาโทษของ 3 สโมสรจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง