Breaking การเมือง

ผบ.สส. มีคำสั่งย้ายผู้พันโรงเรียนเตรียมทหาร มีผลทันที

ผบ.สส. ลงนามคำสั่งย้ายผู้พัน 2 กองพัน โรงเรียนเตรียมทหาร  กลับหน่วยที่ตั้งปกติ  ให้มีผลตั้งแต่วันนี้

มีรายงานข่าวว่าพลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามคำสั่งกองทัพไทยที่ 104 /2560 สั่งย้ายพันเอกฉัตรชัย ดวงรัตน์ ผู้บังคับกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศไปดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทยและให้พันเอกเบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งแทนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายนาวาโทนพสิษฐ์. เพียรชอบ  ผู้บังคับกองพัน นักเรียนกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารไปประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและให้นาวาโทประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายสภาวุตหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินไปดำรง ตำแหน่งแทนทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป