ร.ร.วัดสุทธิควบคุมวัณโรคได้แล้ว ขณะที่กรมควบคุมโรคสนับสนุนรถ X-ray เคลื่อนที่ เช็กวัณโรคในโรงเรียน

24 พ.ย. 2560 เวลา 9:15 น. 6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณีที่ทางโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้ร่วมกับกรุงเทพฯ ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน พบเด็กป่วยโรควัณโรคและได้ให้หยุดเรียนไปแล้ว โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และสั่งการให้สำนักวัณโรค  กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดกรอง ดูแล ติดตาม และให้สุขศึกษากับนักเรียน ครูอาจารย์ในโรงเรียน เกี่ยวกับการติดต่อ การป้องกันโรค อีกทั้งให้เตรียมพร้อมรถเอ็กซเรย์ (X-ray) เคลื่อนที่ พร้อมสนับสนุนหากต้องสอบสวนโรคเพิ่มเติม ส่วนการป่วยของเด็กนั้น ต้องติดตามซักประวัติต่อว่า ติดมาจากที่ใด เพราะส่วนใหญ่จะติดจากคนใกล้ชิดที่อยู่ด้วยกันนานเกิน 8 ชั่วโมง หรือจามรดกัน ซึ่งหากเด็กรายใด มีอาการเข้าข่ายกับโรค เช่น มีไข้ ไอ จะส่งเอกซเรย์ปอดทันที

อย่างไรก็ตาม โรควัณโรคนั้น จะมีอาการไข้ ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ เหนื่อยหอบและน้ำหนักลด หากรีบไปพบแพทย์สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องประมาณ 6 เดือน จะหายขาดประมาณ 98-100% ปัจจุบัน วัณโรคยังเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับนานาชาติ ในประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรค อยู่ที่ 171 ต่อ 1 แสนประชากร หรือค่าเฉลี่ยคือพบผู้ป่วยประมาณหลักแสนรายต่อปี แต่คนไทยมักคิดว่า วัณโรคไม่มีแล้ว จากการสำรวจล่าสุด เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา พบคนไทย 1 ใน 3 มีการติดเชื้อวัณโรคในร่างกาย แต่ผู้ที่ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องป่วยทุกราย หากติดเชื้อ 100 คน จะป่วยประมาณ 10 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด