ทุจริตไฟประดับลานคนเมือง ผู้ว่าฯกทม.ลงนามไล่ออก 4 ข้าราชการ

24 พ.ย. 2560 เวลา 10:07 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ยึดตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ชี้มูลความผิดว่าทุจริต วันนี้ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ก.วินัย) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ไล่ออกข้าราชการทั้ง 4 คน คือ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร , นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว , นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ หลังจากนี้ข้าราชการทั้ง 4 คน สามารถร้องขออุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 30 วัน  ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ลงนามไล่ออก น.ส.ปราณี ส่วนอีก 3 คน เป็นอำนาจของต้นสังกัด