ชาวคริสต์เมียนมา เตรียมต้อนรับ "โป๊ป" เสด็จฯเยือนย่างกุ้ง 27 พ.ย. นี้

24 พ.ย. 2560 เวลา 10:37 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ชาวคริสต์ในเมียนมา กำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่จะเดินทางถึงนครย่างกุ้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้

ชาวคริสต์โรมัน คาทอลิกในนครย่างกุ้ง กำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่จะเสด็จเยือนเมียนมาเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. ที่จะถึงนี้ พระองค์มีกำหนดทรงหารือกับนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางทหาร ชุมชนชาวคริสต์โรมัน คาทอลิก

ชาวคริสต์เมียนมา เตรียมต้อนรับ "โป๊ป" เสด็จฯเยือนย่างกุ้ง  27 พ.ย. นี้

พระราชาคณะชาร์ลส์ เมืองโบ ระบุว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงให้ความสำคัญกับการผลักดันการเจรจา ระหว่างเมียนมาและบังกลาเทศ เพื่อแก้ปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญา รวมถึงการช่วยเหลือจากประชาคมโลกด้วย

ชาวคริสต์เมียนมา เตรียมต้อนรับ "โป๊ป" เสด็จฯเยือนย่างกุ้ง  27 พ.ย. นี้

ขณะที่ชาวคาทอลิก ที่อาศัยอยู่นอกนครย่างกุ้ง สวดภาวนามาหลายสัปดาห์แล้ว ด้วยความหวังว่า สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงช่วยแก้วิกฤตโรฮิงญา ด้วยการเยือนเมียนมาของพระองค์

ชาวคริสต์เมียนมา เตรียมต้อนรับ "โป๊ป" เสด็จฯเยือนย่างกุ้ง  27 พ.ย. นี้

ด้านโบสถ์โรมันคาทอลิก ในเมียนมากำลังเตรียมสนามกีฬา เพื่อรองรับประชาชนกว่า 200,000 คน ที่คาดว่าจะมาเข้าร่วมพิธีมิสซาของสมเด็จพระสันตะปาปาในย่างกุ้ง ขณะที่ เมียนมา มีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน คาทอลิกประมาณ 700,000 คน จากประชากรทั้งหมดกว่า 51 ล้าน คน

ชาวคริสต์เมียนมา เตรียมต้อนรับ "โป๊ป" เสด็จฯเยือนย่างกุ้ง  27 พ.ย. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด