ทุ่งดอกเก๊กฮวยม.แม่โจ้ บานสะพรั่ง3ไร่นทท.แห่เช็คอิน

27 พ.ย. 2560 เวลา 13:19 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ดอกเก๊กฮวยในพื้นที่สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กำลังออกดอกบานสะพรั่ง กลายเป็นสีเหลืองเต็มแปลงปลูกในพื้นที่ 3 ไร่ ทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และ นักศึกษา พากันไปชมและถ่ายภาพความสวยงามกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน  

ดอกเก็กฮวยกว่า 15,000 ต้น ที่เห็นอยู่นี้ เป็นเก๊กฮวยอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างรายได้ ทดแทนการปลูกดอกเบญจมาศที่ราคาไม่คงที่และยังมีปัญหาโรคแมลง ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีสูง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เริ่มทดลองปลูกมาตั้งแต่ปี 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 ครอบครัว สำนักฟาร์มของมหาวิทยาลัย ได้แบ่งแปลงปลูกให้ครอบครัวละ 5 แปลง เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคมและจะเริ่มเก็บดอกในเดือนพฤศจิกายน ใช้ระยะเวลาในการเก็บ 20 วัน

 

ทุ่งดอกเก๊กฮวยม.แม่โจ้ บานสะพรั่ง3ไร่นทท.แห่เช็คอิน    ทุ่งดอกเก๊กฮวยม.แม่โจ้ บานสะพรั่ง3ไร่นทท.แห่เช็คอิน ทุ่งดอกเก๊กฮวยม.แม่โจ้ บานสะพรั่ง3ไร่นทท.แห่เช็คอิน

ขณะที่ความสวยงามทำให้ทุ่งเก๊กฮวยอินทรีย์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินในช่วงฤดูหนาว แต่ในปีนี้ปรากฏว่านักท่องเที่ยวมักจะพากันเข้าไปถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด