"คงชีพ" แจงเพิ่ม พ.ร.บ.ความมั่นคง ประเมินจากความรุนแรงในพื้นที่

29 พ.ย. 2560 เวลา 6:25 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. พ.ศ. 2551 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ อ.จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ว่า เป็นการต่อเวลาตามปกติ โดยจะประเมินจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่รวมทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยให้ประชาชน โดยเหตุที่มีการต่อเวลาในพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ก่อนครบ 1 ปี นั้น ระบุว่าคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทุกฝ่าย ทั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันพิจารณาให้ต่ออายุพร้อมกัน