การตลาด ข่าว ทั่วไทย ประชาสัมพันธ์

โรคร้ายที่ใช้เงินสูง.. ประกันสังคมจ่ายให้

 

 

สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานคณะกรรมการการแพทย์ จึงได้มีมติ ให้ แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ซึ่ง คณะกรรมการประกันสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

 

หากพูดถึงการเสียเสียวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงโคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง แต่ความจริงแล้ว โรคหัวใจคือ โรคที่ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด โดยเฉพาะโรค หัวใจ เป็นอันดับหนึ่ง ในการคร่าชีวิตคนไทย และ โรคที่น่ากลัวที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในวัยกลางคนมักจะเป็นโรคนี้ ในวันนี้ ทางประกันสังคม มีตัวอย่างผู้ป่วยที่มีอาการป่วย ที่ได้เข้ามาปรึกษาแพทย์ โดยใช้สิทธิในประกัน สังคม รักษาตัวจนหายจากอาการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป****

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน