ข่าว ทั่วไทย

ดุสิตโพล เผย ปชช.เชื่อครม.ประยุทธ์5ทำงานได้ดีขึ้น

วันที่ 3 ธ.ค.60 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรกับครม.ประยุทธ์5 โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,195 คน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.ประยุทธ์ 5

อันดับ 1 หวังว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้น ร้อยละ32.18

อันดับ 2 คงต้องให้เวลาสักระยะ รอดูผลงานที่เป็นรูปธรรม ร้อยละ28.71

อันดับ 3 ต้องการปรับการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ร้อยละ17.48

อันดับ 4 เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง ร้อยละ 16.50

อันดับ 5 ปรับเปลี่ยนเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากสังคม ร้อยละ10.82

 

สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรีใหม่ คือ

อันดับ 1 ทำเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม สร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด ร้อยละ 49.46

อันดับ 2 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 40.99

อันดับ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ร้อยละ16.16

อันดับ 4 ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไป นำสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุง ร้อยละ 14.19

อันดับ 5 ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ11.53

 

การปรับครม.ประยุทธ์ 5 จะสามารถทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่?

อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น ร้อยละ50.22 เพราะ รมต.ใหม่แต่ละท่านเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ นำบทเรียนจากคนเก่ามาศึกษา แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ต้องเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ฯลฯ

อันดับ 2 น่าจะเหมือนเดิม ร้อยละ 42.67 เพราะ ปัญหาสะสมมานาน แก้ไขได้ยาก หลายเรื่องยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ปรับครม.หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิม รูปแบบการทางานเหมือนเดิม ฯลฯ

อันดับ 3 น่าจะแย่ลง ร้อยละ 7.11 เพราะ การทำงานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลา เสียงบประมาณ รัฐบาลกำลังประสบปัญหาในการทำงาน ฯลฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน