การตลาด

พม.จับมือพิษณุโลก สร้างแกนนำเด็กและเยาวชน

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก เปิดการอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา ในโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life. ประจำปี 2561 โดยได้จัดขึ้นที่โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน