ข่าว

นิด้าโพลเผย ปชช.หนุนปลดล็อกพรรคการเมือง เชื่อจัดเลือกตั้งปลายปี 61

วันที่ 10 ธ.ค.60 นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ปลดล็อกพรรคการเมืองกับการเลื่อนการเลือกตั้ง” สำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 ธ.ค.2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คนกรณีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งปลายปี พ.ศ. 2561 พบว่า

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.60 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ แต่ละพรรคการเมืองจะได้มีการเตรียมตัว เตรียมนโยบายของพรรค เกิดความเป็นธรรม และความเป็นอิสระต่อพรรคการเมือง ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อที่จะทำให้บ้านเมือง เศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

รองลงมา ร้อยละ 17.60 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ยังไม่สงบเรียบร้อยดี อาจทำให้เกิดความวุ่นวาย ไม่มั่นใจพรรคการเมือง มีแต่นักการเมืองหน้าเดิม ๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า รอให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้ บ้านเมืองสงบดีอยู่แล้ว

ขณะที่ความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะยังมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปลายปี 2561 หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 10.96 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก

ร้อยละ 28.56 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นค่อนข้างมาก

ร้อยละ 29.92 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นค่อนข้างน้อย

และ ร้อยละ 21.28 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย

และเมื่อถามถึงการยอมรับของประชาชน หากการปฏิรูปประเทศยังไม่แล้วเสร็จและอาจทำให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.32 ระบุว่า ยอมรับได้ เพราะ อยากให้ทำการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อน สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยดี ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอีก นักการเมืองสร้างแต่ปัญหา ถ้าหากเลือกตั้งไปแล้วก็ไม่น่ามีอะไรดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 31.44 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้ เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด อยากให้รัฐบาลทำตามที่ได้กำหนดไว้ อยากให้เป็นประชาธิปไตย และบางส่วนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลชุดนี้

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน