ข่าว รายงานพิเศษ เศรษฐกิจ

3 ดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน น้ำพระทัยในหลวง ร. 9

 

ไก่ดำ หมูดำ และวัวดำ คือสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้แก่เกษตรกรจังหวัดสกลนคร เพื่อความยังยืนในอาชีพสืบต่อไป

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน