การเมือง

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่นครพนม กำชับเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดนช่วงสิ้นปี

วันที่ 13 ธ.ค.60 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคง การดูแลความปลอดภัยของประชาชน การจัดระเบียบริมฝั่งแม่นำ้โขง การป้องกันนำ้ท่วมและการช่วยเหลือประชาชน ณ มณฑลทหารบกที่ 210 จว.นครพนม

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชน รวมทั้งให้เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน การคัดกรองบุคคลเข้า – ออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งสินค้าผ่านแดนที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายยาเสพติดจำนวนมากในห้วงเทศกาลสิ้นปี ขณะเดียวกันให้คงความต่อเนื่องในการจัดระเบียบริมฝั่งแม่นำ้โขง โดยเน้น ทำความเข้าใจกับประชาชนและให้ช่วยเหลือส่งเสริมผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง สำหรับแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในลำนำ้ก่ำและลำนำ้พุง ขอให้เร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความโปร่งใส เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จว.สกลนครและนครพนม ในระยะยาว