การตลาด ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขส.ทบ. ประมูลทะเบียนรถช่วยเหลือผู้พิการ

 

 

 

“กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เป็น ทุนหมุนเวียน ที่ จัดตั้งขึ้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียน ซึ่ง เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป และ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย ให้นำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

และ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ดังกล่าว กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีรายได้มาจาก 4 แหล่ง คือ เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้ จากการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่ง เป็นหมายเลข ที่ ต้องการ หรือ เป็นที่นิยมของประชาชน ลักษณะของตัวเลขเรียงกันสวยงาม  และ เป็นมงคล

คือ รายได้หลักของกองทุน ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นๆ ประกอบด้วย เงิน หรือทรัพย์สิน ที่ มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน ดอกผล และ รายได้จากกองทุนเงิน และ ทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนฯ ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน