Breaking ข่าว

พัทลุง เร่งนำน้ำหมักจุลินทรีย์ แก้น้ำท่วมเน่าเสีย 5 อำเภอ

 

จ.พัทลุง เร่งปัญหาน้ำท่วมขังที่เน่าเสียในพื้นที่ 5 อำเภอ โดยการ เท่น้ำหมักจุลินทรีย์ ราดลงบริเวณน้ำท่วม

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันราดน้ำหมักจุลินทรีย์ จำนวน 2,000 ลิตร ลงในบริเวณน้ำท่วมขังที่เกิดจากปัญหาอุทกภัย ได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอันดับสุดท้าย และเป็นสถานท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ จ.พัทลุง ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ทั้งนี้เนื่องมาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าหลังน้ำลด โดยการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ ซึ่งจะนำไปราดลงบริเวณน้ำเน่าเสียใน 5 อำเภอ ริมทะเลสาบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงโดยรวมคลี่คลายลงแล้ว สำหรับถนนสายรองลำปำ-ทะเลน้อย บริเวณแยกโค้งผู้ใหญ่ลอย น้ำยังคงท่วมผิวจราจรระดับน้ำประมาณ 20 เซนติเมตร รถเล็กยังผ่านไม่ได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน