ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Unseen ริมโขง แปลงกะหล่ำเงินแสน จ.นครพนม

วันที่ 15 ธ.ค.60 ชาวบ้านบ้านบึงหล่ม ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม หันมาทำอาชีพเกษตรพอเพียงปลูกผักขายตามริมแม่น้ำโขง สร้างรายได้ กลายเป็นพื้นที่อันซีน  เนื่องจาก เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์  ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ  สามารถมองเห็นแปลงผักสวนครัวท่ามกลางธรรมชาติสองฝั่งโขง เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน ศึกษาอาชีพเกษตรพอเพียงอีกด้วย  โดยในปีนี้เหล่าเกษตรกรเลือกปลูกกะหล่ำปลีมากขึ้น เพราะมีราคาสูง บวกกับช่วงนี้สภาพอากาศหนาวทำให้ต้นกะหล่ำปลีโตเร็ว   ใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 60 -70 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

ด้าน นายวีระ ชัยสอน อายุ 53 ปี  หนึ่งในเกษตรกร  เปิดเผยว่า ในปีนี้เกษตรกรริมแม่น้ำโขงที่ยึดอาชีพเกษตรพอเพียงปลูกผักขายมีรายได้มากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศหนาวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อพืชผักโตเร็ว โดยเฉพาะกะหล่ำปลี ที่ใช้เวลาแค่ประมาณ 2 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้ว

ยิ่งปีนี้พื้นที่อื่นปลูกยากทำให้ราคาแพง ตกกิโลกรัมละประมาณ 15 บาท  พื้นที่ 1 ไร่จะเก็บผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขายได้ประมาณไร่ละ 1 แสนบาท  ถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรทำสวนกะหล่ำ  ซึ่งข้อดีของพื้นที่ริมโขงมีดินตะกอนน้ำโขง ทำให้พืชผักโตเร็ว ไม่ต้องใช้สารเคมี ปลอดสารพิษ ยิ่งช่วงนี้มีออเดอร์สั่งซื้อไม่อั้น ยาวไปถึงช่วงตรุษจีน ถือเป็นอาชีพเกษตรพอเพียงที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี